Serveis


Consultoria estratègica

Realització de business pla, analitzant els punts forts i febles del seu projecte, del posicionament competitiu en el que la seva empresa es trobaria a la Xina o Espanya, podent donar-li una clara idea dels riscos que tindrà que enfrontar i les oportunitats que se li poden presentar. També ens ocuparem de l’assessorament en l’estratègia del desplegament a la Xina o Espanya.

Mapa Web. Disclaimer. // Qimeng Global Registed Trademark. 2013